Regulamin

Serdecznie witam w pokojach gościnnych Dobra Miejscówka!

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz.14:00 i kończy o godz.10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Rozliczenie pobytu zgodnie z rezerwacją następuje w dniu przyjazdu. Brak rozliczenia w dniu przyjazdu skutkuje brakiem wpuszczenia Gościa do pokoju.
 3. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby wynajmujące pokój.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt (np. psów, kotów i innych).
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 6. Gość korzystający z pokoi ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu, powstałych z jego winy.
 7. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu, Gość zobowiązany jest powiadomić w dniu przyjazdu.
 8. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.
 9. Goście zobowiązują się wykorzystywać pokój jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów i innych produktów oraz przebywania pod wpływem środków odurzających i/lub alkoholu.
 11. Dodatkowo pobieramy opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,80 zł/dobę za osobę (przy pobycie powyżej jednego dnia).
 12. Zamówienie rezerwacji wiąże się z wpłatą zadatku lub całości za pobyt. Nie ma możliwości zwrotu zadatku lub całości wpłaty w przypadku nagłych zmian w planach Gości. Dobra Miejscówka może przychylić się w uzasadnionych sytuacjach do zmiany rezerwacji lub jej przesunięcia na inny termin, pod warunkiem iż jej odwołanie/zmiana nie nastąpiła w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem. W innym przypadku wpłacony zadatek lub całość kwoty zostaje uznana jako nasza (Best Time) należność za zrealizowaną usługę. NIE jest tu wymagana żadna pisemna umowa ani inne dokumenty – akceptacja regulaminu i wplata zadatku jest rozumiana jako umowa na wynajem pokoju i nie wymaga sama z siebie osobnych umów. Brak akceptacji regulaminu rezerwacji
  i niewpłacenie zadatku lub całości kwoty automatycznie kasuję rezerwację internetową.
 13. Goście Dobrej Miejscówki wynajmują pokoje i tylko za to jesteśmy w stanie odpowiadać i gwarantować pobyt w ramach wynajmu pokoi. Wszelkie wydarzenia które nie dzieją się wewnątrz obiektu nie są przez nas gwarantowane i nie mamy na nie wpływu. Wszelkie nagłe zmiany pogody, wypadki i inne zdarzenia losowe – nie dotyczą one wynajmu i w żaden sposób nie można wynajmu z nimi wiązać i rościć z tego tytułu praw do zwrotów kosztów itp.
 14. Goście zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia Gości którzy, podczas ostatniego pobytu rażąco naruszyli powyższy regulamin. Obsługa ma prawo jak i obowiązek wezwania ochrony lub Policji w przypadku gdy Goście zachowują się w sposób łamiący regulamin jak utrudniający innym  spokojny wypoczynek (szczególnie dotyczy to ciszy nocnej). W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu Goście zobowiązują się na żądanie opuścić obiekt w trybie natychmiastowym.
  Nie ma możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy w takim przypadku za niewykorzystany pobyt.
 15. Korzystanie z usług Dobrej Miejscówki stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

 

Wojciech Pajor
Właściciel